Resolución VRA-154 de 2012, sobre permiso para asistir a foro triestamentario